top.gif (3293 bytes)

top1pxlineblack.gif (73 bytes)
5pxbox.gif (43 bytes)

Zadržite surfera

Zarada ovisi o broju surfera. Naravno, što ih je više to je i vaša zarada viša. Kako bi umanjili posao oko pridobivanja novih, potrebno je maksimalno "iskoristiti" svakog posjetitelja. Čim posjetitelj klikne na neku od reklama, to odmah ne mora značiti da je on zauvijek otišao. Naravno, vratit će se ponovno ako ga interesira vaš site (odnosno sadržaj sitea!). Ali zašto mu ne omogućiti da nakon što klikne na neku reklamu (affiliate link) istodobno ostane kod vas i prouči/odradi ono što ga je to zainteresiralo.

box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)

Postoji nekoliko načina kako zadržati posjetitelja. PopUp i Frame način biti će prikazani. PopUp prilikom klika na link otvara novi prozor u kojem se prikazuje ta reklama dok drugi prozor ostaje u pozadini (vaš site). Frame je način na koji se rade stranice i prvenstveno je namjenjen za izradu navigacije. Može poslužiti i za ovo što je nama potrebno. Ovdje se ne otvara novi prozor već se sve prikazuje u jednom.

box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)

PopUp je prilično jednostavno izvesti na način da se unutar linka (HTML koda) ubaci "target=new".

Primjer:

<a href="http://www.reklama.com/" target="new">Ovo je naziv reklame/linka</a>

box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)

Frame način je učinkovitiji ali je teže izvediv. Ako već koristite frameove za navigaciju na siteu možete odrediti u koji od frameova će se pikazati web site odnosno reklama na koju je kliknuo surfer. No u slučaju da ne koristite frameove za navigaciju a želite koristiti ovaj način, trebat će vam CGI ili neka druga skripta. Stvar se dosta jednostavno može izvesti ASP skriptom. CGI skriptu koja vam odgovara možete potražiti na cgi-resources.com.

Slijedi primjer ASP skripte koju u funkciji možete pogledati ako kliknete na neku od reklama na FreePalace.com siteu:

<%
url = Request.QueryString
If url = "" Then
Response.Redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
End If
%>


<html>

<head>
<title>
FreePalace.com - free stuff, free jokes, free pictures!</title>
</head>

<frameset rows="50,*">
<frame name="top" src="topframe.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"
frameborder="0" noresize target="_top">
<frame name="bottom" src="<%= url %>" marginwidth="10" marginheight="10" scrolling="auto" frameborder="0" noresize>

<noframes>
<body>
<p>
A frame compatible browser is required, such as Microsoft Internet Explorer or Netscape
Navigator.
</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>


S
kripta se koristi isto tako vrlo jednostavno. Ovo je izgled "običnog" linka:

<a href="http://www.reklama.com/">Ovo je naziv reklame/linka</a>

a ovako izgleda link sa skriptom u primjeni (ako se ona zove visit.asp):

<a href="http://www.ovo-je-vaš-sajt.com/visit.asp?http://www.reklama.com/">Ovo je naziv reklame/linka</a>

Znači skripta "visit.asp" pokreće na vrhu browsera stranicu "topframe.htm", a na dnu onu koja se specificira iza znaka ? u samom HTML kodu linka.

Nazad na korak I.sepmain2.gif (125 bytes)

sepmain.gif (102 bytes)

sepmain.gif (102 bytes)

sepmain2.gif (125 bytes)

sepmain.gif (102 bytes)

sepmain.gif (102 bytes)

sepmain2.gif (125 bytes)

sepmain2.gif (125 bytes)

IZDVOJENO

sadržaj je bitan
besplatan hosting
besplatan sadržaj
zadržite surfera
ne živcirajte surfera!
frames?
korisni linkovi

ludilo newsletter
rječnik pojmova
kako koristiti
o Ludilo.com-u
reklamirajte se
linkovi i nagrade
nagradna igra

 

NOVO

5. Newsletter
Bicikl.com
nagradna igra
linkovi i nagrade

©  Miro Mihić

Hosted by AvalonIT

 

5pxbox.gif (43 bytes)
hor5pxline.gif (112 bytes)