top.gif (3293 bytes)

top1pxlineblack.gif (73 bytes)
5pxbox.gif (43 bytes)

Frames?

Teško je objasniti početniku što su to "frames". Bukvalno, to su okviri, no time ništa nije jasnije.
Zamislite da jednu stranicu podjelite na dva dijela. Svaki od tih dijelova predstavlja frame. Svaki od tih frameova prikazuje određenu HTML stranicu. Frameovi se najčšće koriste za navigaciju, u jedan se stavi meni a u drugom se prikazuje odabrani sadržaj.
Evo nekoliko primjera:

Upitnik u naslovu ovog teksta nije tu u smislu objašnjenja tog pojma već kao pitanje: Treba li ih koristiti? Odmah na početku odgovor je NE!

box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)

Najveći argument za korištenje frameova je jednostavnost održavanja navigacije sitea. Neki bez njih jednostavno ne mogu.

box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)

Frameovi se ne smiju koristiti zbog tražilica (search engine) koje ne mogu pravilno prikazati takav site. One će ga ubaciti u svoju bazu no pošto nemaju mogućnost prepoznavanja takvih siteova (framed site) svaki frame će biti prikazan neovisno o drugom, trećem itd. U većini slučajeva surfer koji dođe preko tražilice na vaš site vidjet će ga bez navigacije.

box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)boxw.gif (55 bytes)box.gif (64 bytes)

Dostojna zamjena za frame može biti FrontPage-ova naredba include kojom se to može izvrsno riješiti. Može poslužiti i u slučaju kad je potrebno ponavljanje nekog teksta na više stranica, tada izmjenom jedne stranice (includane stranice) mijenjate taj isti tekst na svim stranicama odjednom.
Navigacija se obično radi u tablici sa dva stupca, u jednom je includana stranica a u drugom odabrani sadržaj - slično kao i kod frameova.

Nazad na korak I.sepmain2.gif (125 bytes)

sepmain.gif (102 bytes)

sepmain.gif (102 bytes)

sepmain2.gif (125 bytes)

sepmain.gif (102 bytes)

sepmain.gif (102 bytes)

sepmain2.gif (125 bytes)

sepmain2.gif (125 bytes)

IZDVOJENO

sadržaj je bitan
besplatan hosting
besplatan sadržaj
zadržite surfera
ne živcirajte surfera!
frames?
korisni linkovi

ludilo newsletter
rječnik pojmova
kako koristiti
o Ludilo.com-u
reklamirajte se
linkovi i nagrade
nagradna igra

 

NOVO

5. Newsletter
Bicikl.com
nagradna igra
linkovi i nagrade

©  Miro Mihić

Hosted by AvalonIT

 

5pxbox.gif (43 bytes)
hor5pxline.gif (112 bytes)